Можно ли забрать его после увольнения

Так как этот документ является частью кадровой документации фирмы, забрать его гражданин не вправе даже после увольнения. Но в некоторых случаях он может обратиться к работодателю с письменным заявлением, содержащим просьбу о предоставлении ему на руки заверенной копии листка.

Вже багато років поспіль конверти залишаються одним з найпоширеніших і найзручніших способів доставки повідомлень, листів та іншої інформації. Незважаючи на стрімкий розвиток електронної пошти, мобільного зв’язку, інтернет-технологій тощо листи в поштових конвертах подорожують світом.

Аби мандрівка була успішною та лист напевно знайшов свого адресата, важливо правильно підписати поштовий конверт.

Існує декілька нескладних правил заповнення конверта:
• Адресу отримувача листа потрібно вказувати у правому нижньому куті. Вашу адресу, тобто адресу відправника – у лівому верхньому куті конверта. При написанні адрес відправника та одержувача на конверті потрібно вирівнювати текст по лівому краю.
• Для того, щоб лист знайшов свого адресата, інформація про відправника та одержувача повинна бути написана розбірливим почерком.
• При заповненні конверта не можна допускати орфографічних помилок та наносити написи, наклейки або знаки, які не стосуються адрес відправника та одержувача.
• При написанні адреси на конверті не можна скорочувати назви вулиць і населених пунктів, інакше лист взагалі може не дійти до одержувача.
• Конверт заповнюється українською або російською мовою (при відправленні в межах України). Якщо конверт відправляється за кордон в далеке зарубіжжя, то писати адресу потрібно англійською мовою або мовою країни одержувача. Припустиме написання адреси латиницею.
• Заповнювати дані на конверті можна будь-якими чорнилами, окрім червоного, жовтого та зеленого.

Адреса, за якою відправляється лист (адреса одержувача), зазначається в такій послідовності:
1. Найменування одержувача в називному відмінку (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – повне найменування організації, а також посада, ім’я та прізвище)
2. Назва вулиці (проспекту, провулку тощо), номер будинку (із літерою корпусу, якщо є), номер квартири або номер офісу фірми. Не допускається написання номерів будинку та квартири через дріб
3. Назва населеного пункту (місто, селище, село тощо)
4. Назва району в області (якщо є)
5. Назва області
6. Поштовий індекс (Обов’язково)
7. Країна призначення (для міжнародних поштових відправлень). Назву країни можна не писати, якщо лист відправляється в межах країни
У такому ж порядку вказується й адреса відправника.

Для того, аби відправити простого листа у конверті або поштову картку по Україні та за кордон, необхідно, наклеївши поштову марку, власноруч опустити конверт з листом або картку у будь-яку поштову скриньку в нашій країні.

Мінімальний тариф на пересилання листа/картки Україною становить 2,40 грн (без ПДВ), за межі країни наземним транспортом – 0,60 дол. США (без ПДВ) за курсом НБУ на день відправки (тобто потрібно наклеїти кількість поштових марок, які б відповідали тарифу).

За бажанням відправити реєстрованого поштового відправлення, шлях якого можна буде відстежити, слід завітати до одного з найближчих відділень Укрпошти, зручно розташованих по всій країні.

Заполняем личный листок по учету кадров

Личный листок по учету кадров — это учетный документ, который является составной частью личного дела и используется для быстрого принятия кадровых решений. В статье вы сможете узнать важные нюансы его составления, а также скачать образец. КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня Получить доступ

В документ, по сути представляющий собой анкету, вносятся данные о профессиональной деятельности, образовании, сведения о семье сотрудника.

Такая анкета не имеет унифицированной формы. Каждая организация имеет право составить ее по-своему.

Бумага заполняется один раз самим работником от руки. В ней отражается информация, подкрепленная:

 • паспортом;
 • военным билетом;
 • дипломом об образовании;
 • другой персональной документацией.

Все строки заполняются полно, односложные ответы недопустимы. Дополнение к личному листку по учету кадров заполняется, в случае когда какие-то данные изменяются.

Сотрудник может отказаться заполнять или подписывать документ, поскольку он не является обязательным.

Посмотрим подробнее, как заполнить личный листок по учету кадров.

Вторая часть содержит сведения о ближайших родственниках, которыми традиционно считаются отец, мать, родные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети, бабаушки и дедушки (мужья и жены, дяди, тети и племянники близкими родственниками не являются) — статья 14 Семейного кодекса РФ.

Важно! Работник может не отвечать на вопрос о ближайших родственниках, а вот сведения о военной обязанности указать нужно обязательно.

В разделе «Выполняемая работа с начала трудовой деятельности» нужно заполнить информацию, начиная с последнего места работы, в обратном хронологическом порядке.

Далее работник сообщает о себе дополнительные сведения, касающиеся его уровня знания иностранных языков, наличия ученых степеней и целей поездок за границу.

После заполнения документ должен быть заверен подписью нового сотрудника.

Вся документация по персональному составу является собственностью предприятия, и забрать свою анкету, заполненную при поступлении на работу, работник не имеет права даже после увольнения.

При трудоустройстве работника нередко просят заполнить анкету, которая содержит данные о соискателе: информацию об образовании, личные данные, данные о месте работы близких родственников и т.д.

Если работник принят в штат, ему предложат заполнить личный листок по учету кадров. По своей сути личный листок очень похож на анкету, которую заполняют соискатели. Если при прохождении собеседований работник уже заполнял анкету, личный листок по учету кадров (образец будет приведен далее) может не заполняться – в личное дело работника может быть включена анкета. Порядок ведения личных дел работодателем определяется в локальных нормативных актах. Нужно предусмотреть, какой именно из документов (листок по учету кадров, анкета, оба документа) войдет в состав личного дела работника – этот вопрос остается на усмотрение работодателя.

Личный листок по учету кадров (образец заполнения)

Поскольку личный листок не имеет утвержденной формы, работодатель разрабатывает его самостоятельно и включает в документ те пункты и разделы, которые считает нужным. Личный листок по учету кадров (скачать документ вы сможете в конце статьи) обязательно содержит личные данные работника (ФИО, адрес, семейное положение и др.), остальные разделы работодатель добавляет на свое усмотрение. Чтобы упростить себе задачу по составлению документа, можно скачать образец личного листка по учету кадров и на его примере разработать свой бланк.

Что из себя представляет листок по учету кадров? Документ содержит следующую информацию:

 • ФИО работника;
 • Дата, место рождения;
 • Гражданство;
 • Образование (название учебного заведения, факультет, специализация, номер диплома, год поступления и окончания);
 • Информацию о владении иностранными языками, уровень владения;
 • Бланк личного листка по учету кадров может включать информацию о научных трудах, полученных ученых степенях;
 • Подробную информацию о трудовой деятельности (месяц и год поступления на каждую работу и увольнения с нее, наименование компании, занимаемая должность, местоположение);
 • Листок по учету кадров (бланк документа мы приведем в конце статьи) может включать информацию об участии в выборных (законодательных/ представительных) органах (местонахождение выборного органа, название, в качестве кого избирался работник, даты избрания и выбытия);
 • Информацию о наличии наград и званий;
 • Отношение к воинской службе и звание, в случае если работник служил;
 • Личный листок обычно включает в себя информацию о семейном положении работника и информацию о членах семьи (количество детей, их даты рождения, сведения о супруге и т.д.);
 • Место жительства, контактные данные, данные документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан и т.д.).

Образец заполнения личного листка по учету кадров мы приведем ниже. Работник должен указать дату заполнения, подписать документ. Дополнительно прилагается фотография работника (обычно стандартного размера 3х4 см), которая вклеивается в листок в специально отведенное место.

Как заполнять личный листок по учету кадров? Информация, предоставленная работником при заполнении, должна быть полной и достоверной. Работник может отказаться заполнять некоторые разделы документа и работодатель не может заставить его это сделать. Нельзя включать в личный листок пункты, касающиеся состояния здоровья, религиозных, политических убеждений человека и т.п. (ст. 86 ТК РФ).

Дополнение к личному листку по учету кадров

Позднее, когда личный листок уже заполнен, в учетных данных работника могут произойти изменения. Кадровику нужно составить дополнение к листку, включив его в личное дело работника.

Какие изменения может понадобиться внести в личный листок по учету кадров, какую информацию целесообразно указать в дополнении?

 • Данные о работе после заполнения листка (должность, дата назначения и ухода, документ о переводе, увольнении и т.д.);
 • Информация о награждениях работника, присвоении знаний (дата, когда сотрудник был награжден, название награды, основание записи);
 • Сведения о повышении квалификации (дата, решение комиссии, основание записи);
 • Информация об изменении иных учетных сведений (например, смена места жительства и т.д.);
 • Информация о наложении и снятии взысканий с работника (дата наложения, кем взыскания было наложено, за что, вид взыскания, основание записи, дата снятия, основание снятия).

Заполнение личного листка по учету кадров (дополнения к нему) происходит на основании документов, которые подтверждают сведения, внесенные в листок – аттестаты, дипломы, справки, приказы и т.д. После внесения всех сведений проставляется дата заполнения документа, ФИО и подпись кадрового работника.

Читайте также: Приказ о снятии дисциплинарного взыскания (образец)

Пример заполнения личного листка по учету кадров

Личный листок по учету кадров (бланк скачать)

Читайте также: Образец автобиографии при приеме на работу

Личный листок учета кадров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *