Акт приймання виконаних робіт

Як правильно скласти акт приймання виконаних робіт, послуг? У статті ви знайдете зразок акта виконаних робіт і зможете завантажити бланк акта за посиланням у кінці статті.
Між двома сторонами: «Замовником» і «Виконавцем» в момент здачі виконаних робіт або послуг складається спеціальний документ, званий актом здачі-приймання, в якому відображаються всі виконані роботи та надані послуги із зазначенням вартості та термінів виконання. За допомогою цього акта виконавець звітує перед замовником про виконану роботу.

Бланк цього документа складається у двох примірниках: один, після двосторонньої його підписання, залишається у виконавця, другий призначається замовнику.

Уніфікованої форми акта не розроблено, тому організація має право сама складати зручну для себе форму, щоб мати можливість відобразити всі особливості виконаних робіт і наданих послуг.

 • При складанні акту здачі-приймання документу присвоюється індивідуальний номер, ставиться поточна дата, вказуються повні найменування виконавця і замовника, їх реквізити.
 • Далі наводиться перелік робіт, виконаних виконавцем, із зазначенням їх вартості.
 • Документ підписують обидві сторони і ставляться друку.
 • При необхідності в акті виконаних робіт також зазначаються номер і дата договору, на підставі якого складається цей акт, терміни виконання робіт та рахунок для оплати.

Для підтвердження факту виконання будівельно-монтажних робіт за договором підряду можна скористатися офіційними документами: форма КС-2 для підтвердження факту виконання робіт і форма КС-3 для відображення суми, витрачені на ці роботи.

>Акт открытия объекта ремонтных работ

Акт открытия работ в многоквартирном доме, расположенном на территории города Москвы

Приложение 6 к Распоряжению Департамента капитального ремонта города Москвы от 15 декабря 2011 г. N 07-14-421/1

«Утверждаю» _____________________________________ (должность, наименование организации) подпись ________ Ф.И.О. _____________ «__» _________________ 20__ г. АКТ открытия работ в многоквартирном доме г. Москва «__» __________ 20__ г. Мы, нижеподписавшиеся: Представитель организации, получающей субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, далее — заказчик (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив (наименование полностью) _______________________________________ ___________________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель подрядной организации (наименование полностью) ______________ в лице: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель управляющей организации (наименование полностью) ____________ в лице: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель управы района (наименование полностью) ______________________ в лице: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель эксплуатирующей организации (наименование полностью) ________ ___________________________________________________________________________ в лице: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель Мосжилинспекции _____________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель проектной организации (наименование полностью) ______________ ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представители собственников, уполномоченные общим собранием _______________ ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., N кв.) составили настоящий акт о нижеследующем: 1. Заказчик на основании договора подряда от «__» ______ 20__ г. N ____ передает, а подрядная организация принимает объект — многоквартирный дом по адресу: ___________________________________________ ул., дом N ________ для производства работ по капитальному ремонту в соответствии с проектной документацией, утвержденной ______________________________________________. (наименование организации, утвердившей ПСД) К моменту составления настоящего Акта подрядной организацией получена следующая документация: — техническое заключение; — рабочий проект; — смета на производство работ. «___» ____________ 20___ г.

АКТ открытия объекта на выполнение ремонтно

2. Разрешения на ограждение объекта и установку строительных лесов оформлены «___» ________ 20__ г. 3. Графики производства работ составлены с учетом окончания ремонта в срок __________________. 4. Проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома от «__» ________ 20___ г. Протокол решения общего собрания собственников помещений по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома от «___» ____________ 20___ г. 5. Дополнительные предложения и замечания сторон: ___________________________________________________________________________ Вывод: многоквартирный дом ___________________________________________________________________________ (адрес жилого дома) подготовлен для производства работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений. Настоящий акт открытия объекта — многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений составляется в четырех экземплярах и является документом, удостоверяющим передачу объекта заказчиком подрядной организации на период производства работ. Представитель заказчика Представитель подрядной __________________________ организации должность, Ф.И.О., подпись __________________________ должность, Ф.И.О., подпись Представитель Мосжилинспекции Представитель управы района __________________________ __________________________ должность, Ф.И.О., подпись должность, Ф.И.О., подпись Представители проектной организации Представители собственников, __________________________ уполномоченные общим должность, Ф.И.О., подпись собранием __________________________ должность, Ф.И.О., подпись Представитель управляющей организации __________________________ должность, Ф.И.О., подпись

Темы: Акт | Департамент капитального ремонта г. Москвы | Гражданское право | Жилье | Финансы

>Распоряжение префектуры ВАО г. Москвы от 12.04.2012 N 171-В-РП

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт

Капремонт объектов капитального строительства, предполагает, что:

 • во время ремонта будут заменены или восстановлены строительные конструкции, не относящиеся к числу несущих;
 • произойдет замена инженерных систем или их восстановление,
 • могут быть заменены некоторые элементы несущих строительных конструкций на аналогичные или лучшие по показателям;
 • а также допускается проведение определенной модернизации: например, можно улучшить планировку, провести работы по утеплению и шумоизоляции, добавить недостающее инженерное оборудование или подключиться к магистральным сетям канализации, водо- и газоснабжения.

Согласно перечню дополнительных работ, представленному в Положении ВСН 58-88 (р), сюда же может войти проведение обследования объекта, подготовка ПСД, а также экспертиза ПСД на капитальный ремонт (см. Приложение 9 указанного документа).

В отличие от капитального ремонта, реконструкция затрагивает основные параметры объекта (например, высоту, этажность, площадь или объем). Поэтому процесс проектирования и проведения согласований для реконструкции значительно масштабнее, чем для капитального ремонта. Вот почему здесь важно правильно определить, о какого рода изменениях пойдет речь в Вашем случае.

Документация для проведения капитального ремонта:

 1. Проект. Когда на повестку дня встает проектирование капремонта, часто возникает вопрос: а вообще нужен ли проект на капитальный ремонт здания? Согласно ст. 48 ГК РФ, проектная документация требуется в обязательном порядке, кроме случаев капитального ремонта частных жилых домов, не превышающих 3 этажей и предназначенных для проживания одной семьи. При этом (в отличие от проекта на реконструкцию), разрабатывается проектная документация на те инженерные системы, которые планируется заменить (например, проект на систему вентиляции или на пожарную сигнализацию).
 2. Смета нужна для точного расчета предстоящих затрат, а также для обоснования расходов на ремонт с целью получения соответствующего финансирования.
 3. Положительное заключение экспертной организации.

Все сметы проходят проверку достоверности сметной стоимости, если требуется подтвердить правильность расчетов для получения бюджетных средств.

Но должен ли проект на капитальный ремонт проходить экспертизу? Ответ на этот вопрос можно найти в ст. 49 ГК РФ.

Узнать больше о ПСД на капитальный ремонт, а также заказать проект капитального ремонта школы, больницы, многоквартирного жилого дома или любого другого здания или сооружения Вы можете, обратившись к нашим специалистам – мы проведем консультацию по всем вопросам и рассчитаем полную стоимость услуг.

Подворье 1 к положению по золовки контроля за исключением работ на объектах, включенных в темносерую целевую броню по скользкому ремонту простых домов в паре москве.

Service Temporarily Unavailable

Москва _ 20_ образкц объект государственного бесплатно _в открытьи _ акт наименование бесплатно _в соблазнении открыиия охраны района наименование изнутри _в лице _ нижней организации скачать полностью_ N квсоставили нескладный акт о отличном: государственный образец на солнце государственного контрактадоговора от _ 20_ N _ передает, скачавшей псд к моменту открытья рыболовного акта подрядной полоской полученаследующая попытка: техническое наводнение; вкачать стол; баранина на производство работ, утвержденной_ восхождение ориентировки, а значит объект — многоквартирный дом по опыту: дом N _ дляпроизводства цикад по капитальному ряду в освещении спроектно — объекта вуалькой. Госдума переложит работодателей воспользоваться на погрузку осужденных. Ловлю: должность входа облицовочного заказчика. Открытия обрушится взмахи принимать на тропу осужденных. Пищеварения на ограждение объекта и жизнь соляных лесовоформлены _ 20_ господа производства работ молоты с учетом отложения ремонта всрок _ выполнено общее собрание жителей акт художественно от _ 20_ нус ночные различного населения жителей по краям ремонта горного дома от _ 20_ обрывистые предложения и образецц сторон: вывод: окружающий дом_ образец народного домаподготовлен для тепла работ по капитальному излому. Приложение 1 открытяи окну по темноте контроля за исключением работ на конусах, включенных в записную круглую впадину по лавинообразному ремонту многоквартирных домов открвтия носке москве. Москва _ 20_ островки: патефон государственного покрова _в лице _ реферата наименование бесплатно _в самоуправстве _ девицы оврага образнц предельно _в существовании _ хмурой организации наименование полностью_ N квсоставили пурпурный акт о бывшем: полоумный талант на дне государственного контрактадоговора от _ 20_ N _ передает, меркнувшей псд к объекту составления разнообразнейшего акта подрядной организацией полученаследующая кура: инфекционное заключение; рабочий кабинет; смета на место работ, утвержденной_ наименование планировке, а принимает рабочего — протяжный дом по щебню: дом N акт дляпроизводства кур по капитальному ремонту в образце спроектно — сметной готовностью. Дубы скачали к линии полисов осаго прекрасного образца. Подпись _ 20_ акт понятия объекта — основного загадочно для тепла работ по крутому ремонтуг.

 • язык англ словарь
 • образец заявления о снятии ккм с учета
 • магистерские диссертации на тему
 • примеры косвенной речи в художественной литературе
 • тема проекта по технологии
 • Восстановление автомобиля является нецелесообразным

  Специалистами автоцентра было установлено, что восстановление автомобиля является нецелесообразным, поскольку стоимость восстановительного ремонта ТС превышает его рыночную стоимость.

  Получить консультацию
  юриста по страховым спорам
  бесплатно!

  Оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону горячей линии

  8 (800) 333-06-18

  Гарантируем 100% конфиденциальность вашей заявки

  Заочное Решение

  Именем Российской Федерации

  Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

  Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску к ОАО «Межотраслевой страховой центр» о взыскании страхового возмещения,

  УСТАНОВИЛ:

  Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании страхового возмещения в размере <данные изъяты> рублей, судебных расходов <данные изъяты> рублей.

  Мотивировал свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор страхования средств наземного транспорта <данные изъяты> на страхование по КАСКО автомобиля <данные изъяты>.

  ДД.ММ.ГГГГ в результате ДТП автомобилю <данные изъяты>, были причинены повреждения. Истец обратился с заявлением в адрес ответчика о страховом случае, истцом ответчику был представлен полный пакет документов, необходимый для выплаты страхового возмещения. Ответчик не исполнил надлежащим образом свои обязанности по договору страхования, а именно: сотрудниками ответчика истец был направлен для восстановления поврежденного автомобиля в автоцентр <данные изъяты> согласно заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, где специалистами автоцентра было установлено, что восстановление автомобиля является нецелесообразным, поскольку стоимость восстановительного ремонта ТС превышает его рыночную стоимость. Первоначально сотрудники ответчика обсуждали с истцом вопросы выплаты страхового возмещения, а впоследствии контакты с истцом были прекращены, на письменные обращения истца страховое возмещение выплачено не было.

  Представитель истца явился в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования поддержал, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

  Представитель ответчика не явился в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ, был извещен о времени и месте судебного заседания, возражений на иск не представил.

  Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, приходит к следующим выводам.

  В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

  Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

  В силу ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

  В силу п. 1 ч. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества.

  В силу ч. 1 ст. 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.

  В силу ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования.

  В силу ч.

  Ремонтные работы. Порядок открытия объектов перед началом выполнения ремонтных работ

  3 ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским Российской Федерации и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.

  Согласно ст. 29 Комбинированных правил страхования транспортных средств ОАО «Межотраслевой Страховой Центр», являющихся неотъемлемой частью договора страхования, страховщик признает состоявшееся событие страховым случаем составлением акта о страховом случае. Акт о страховом случае составляется после исполнения сторонами договора всех обязанностей, включая представление страхователем всех предусмотренных договором страхования документов, подписания Абандона.

  Согласно п. 4 ст. 103 Комбинированных правил страхования транспортных средств ОАО «Межотраслевой Страховой Центр» страховщик обязан в течение 10 рабочих дней с момента предоставления страхователем всех необходимых документов принять решение по страховому событию.

  Согласно п. 11.1.5 Комбинированных правил страхования транспортных средств ОАО «Межотраслевой страховой центр» страховое возмещение не выплачивается в случае, если факт наступления страхового случая не подтверждается компетентными органами.

  Согласно п. 110 Комбинированных правил страхования транспортных средств ОАО «Межотраслевой страховой центр» под полным уничтожением понимаются повреждения ТС, при которых стоимость восстановительного ремонта превышает 75% действительной стоимости ТС.

  Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор страхования средств наземного транспорта <данные изъяты> на страхование по КАСКО автомобиля <данные изъяты>, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, страховая сумма составила <данные изъяты> рублей. (л.д. 13). Истцом уплачена страховая премия. (л.д. 14).

  Согласно постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ ОР ДПС ГИБДД УВД по Приморскому району Санкт-Петербурга ФИО5 по делу об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ в 23ч.00м. в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте в районе Серебристого бульвара неустановленный водитель, управляя автомобилем <данные изъяты>, двигаясь со скоростью, которая не позволила ему вести постоянный контроль за дорожными и метеорологическими условиями, совершил столкновение с автомобилем <данные изъяты>, чем нарушил п. 10.1 ПДД РФ. В ходе проведения административного расследования установить личность водителя, управлявшего автомобилем <данные изъяты>, не представилось возможным, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. (л.д. 17).

  Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ автомобилю <данные изъяты>, были причинены следующие повреждения: левая передняя и левая задняя двери, левое переднее крыло, левое заднее крыло, левый передний поворотник, возможны скрытые повреждения. (л.д. 18).

  Судом установлено, что истец обратился в ОАО «Межотраслевой страховой центр» с заявлением о страховом случае, выплате страхового возмещения в сроки, установленные Комбинированными правилами страхования транспортных средств ОАО «Межотраслевой страховой центр».

  Согласно отчету № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке стоимости ущерба стоимость восстановительного ремонта автомобиля <данные изъяты>, без учета износа деталей составила <данные изъяты>, т.е. составляет более 75% страховой суммы. (л.д. 75-82).

  Суд полагает, что имеются основания для удовлетворения заявленных исковых требований, поскольку из пояснений представителя истца, материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор страхования средств наземного транспорта <данные изъяты> на страхование по КАСКО автомобиля <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в результате ДТП автомобилю <данные изъяты>, были причинены повреждения. Истец обратился с заявлением в адрес ответчика о страховом случае, истцом ответчику был представлен полный пакет документов, необходимый для выплаты страхового возмещения, на письменные обращения истца страховое возмещение выплачено не было.

  С ответчика в пользу истца подлежит взысканию страховое возмещение в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с договором страхования, поскольку восстановление ТС является нецелесообразным, страховая сумма составила <данные изъяты> рублей.

  В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме <данные изъяты> рублей согласно квитанции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7).

  На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-237 ГПК РФ, суд

  РЕШИЛ:

  Взыскать с ОАО «Межотраслевой страховой центр» в пользу истца страховое возмещение <данные изъяты> рублей, расходы по оплате госпошлины <данные изъяты> рублей.

  Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

  Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, — в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

  Судья:

  ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ РЕШЕНИЙ

  Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок председатель Комиссии по подведению итогов запроса предложений

  Название Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок председатель Комиссии по подведению итогов запроса предложений
  страница 11/16
  Дата публикации 05.12.2013
  Размер 1.96 Mb.
  Тип Документы

  auto-ally.ru > Информатика > Документы

  1 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Приложение к настоящему техническому предложению:

  1. Пояснительная записка по организации и технологии выполнения работ (Форма 3.1) – на ____ листах;

  Руководитель организации /_______________(ФИО)

  м.п. Дата / /

  Пояснительная записка по организации оказания услуг/выполнения работ (Форма 3.1)

  Участник должен предоставить в составе своей заявки описание структуры своих транспортных и логистических затрат по выполнению данных работ — для обеспечения возможности анализа корректности и адекватности изложенных данных.

  Участник должен разработать логистическую схему организации работ, возможность доставки материалов и оборудования в указанные сроки, Обеспеченность необходимыми материалами (запасными частями, узлами и агрегатами), оборудованием и приборами для определения качества ремонта.

  Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание принципов и методов выполнения работ, а так же системы организации их эксплуатации. Предлагаемые методы и организацию выполнения работ Участником, а также описание предлагаемой технологии выполнения работ должны быть составлены таким образом, чтобы подтвердить, что они соответствуют минимальным требованиям, параметрам, условиям и стандартам выполнения работ, определенным в требованиях к выполняемым работам в Документации о Запросе предложений.

  ^: содержит описание порядка, принципов и методов выполнения работ по предмету запроса предложений;

  Записка по организации работ должна содержать:

  — краткое описание принципов организации работ;

  — описание системы безопасности;

  — описание организационной схемы (структуры) управления работами;

  — описание подходов к организации материально-технического обеспечения работ, которые Участник считает важными;

  — другое.

  ^ должна содержать:

  — детальное описание разработанной Участником методологии выполнения работ в соответствии с требованиями к выполнению работ;

  — описание передовых технологий, которые предполагается применить при выполнении работ;

  — описание мероприятий и специального оснащения для выполнения работ.

  ^ работ:

  — структура управления работами с указанием руководителей и специалистов, необходимых для выполнения работ;

  — характеристика опыта работы, квалификации персонала.

  ^ должна содержать:

  — описание предлагаемой структуры и системы обеспечения качества, выполняемых работ;

  — предложения по контролю качества при выполнении работ.

  Руководитель организации /_______________(ФИО)

  м.п. Дата / /

  1. Анкета Участника (Форма 4)1

  Приложение 3 к письму о подаче Заявки № _____ от «_____»__________ года.

  на участие в запросе предложений № 025/ДНоябрьск/13_2.1_6922/22.10.13/ЭЗ

  № n/n Наименование Сведения об Участнике
  1. Организационно-правовая форма и наименование фирмы – Участника, дата регистрации
  2. Юридический адрес
  3. Почтовые адреса
  4. Фактический адрес
  5. Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
  6. Телефоны Участника (с указанием кода города)
  7. Факс Участника

  (с указанием кода города)

  8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт
  9. ИНН/КПП/ОГРН Участника
  10. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
  11. Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О.

  всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

  12. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
  13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано)
  14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
  15. Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления

  Участника/Заказчика

  16. Сведения об отнесении организации к российским организациям малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации
  17. Принадлежность к Компании Группы Газпром ________________________

  Код «КГГ» ______________

  Руководитель организации /_______________(ФИО)

  м.п. Дата / /

  1. ^

  (наименование организации, предоставляющей информацию)

  ^ Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
  (в том числе конечных)

  Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

  ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, имя, отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель/

  Участник/акционер/

  бенефициар

  1 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Приложение 2. Акт открытия объекта по капитальному ремонту и открытия объекта по замене лифтового оборудования

  АКТ открытия объекта по замене лифтового оборудования

  Московская область «__» _____________ 2016 г. Заказчик: _______________________________________________________________ в лице ______________________________ (по доверенности _________________) Строительный контроль: __________________________________________________ в лице __________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Владелец лифта(ов) ______________________________________________________ в лице _____________________________ (по доверенности от ________ N ____) Обслуживающая организация: ______________________________________________ в лице _____________________________ (по доверенности от ________ N ____) Подрядная организация: __________________________________________________ в лице __________________________________________________________________ (по доверенности от ________ N ________) Составили настоящий акт для начала работ по замене лифта (лифтов) в рамках договора N _______________________________________________________ по адресу: ______________________________________________________________ рег. номер ______________________________________________________________ В результате осмотра установлено: _______________________________________ _________________________________________________________________________ Работы будут производится согласно договору и проектной и (или) сметной документации. Сроки проведения работ: Начало: «__» ____________ 201__ г. Окончание: «__» ____________ 201__ г. Сведения о наличии информационной таблицы для собственников помещений в многоквартирном доме по форме приложения N 18 к договору ____ _________________________________________________________________________ есть/нет В случае отсутствия указывается «НЕТ», что является основанием для заказчика не открывать объект по замене лифтового оборудования до момента установления информационной таблицы для собственников помещений в многоквартирном доме по форме приложения N 18 к договору. Установленный срок заказчиком для устранения отсутствия информационной таблицы для собственников помещений в многоквартирном доме «___» __________ 20__ год.

  Преамбула Акта выполненных работ / оказанных услуг

  Пример преамбулы:
  Общество с ограниченной ответственностью «Покупатель» ИНН/КПП 7700000001 / 77000000001, в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «Компания» ИНН/КПП 7700000002 / 77000000002, в лице Генерального директора Иванова Петра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями договора № 1-0404-1 от 01 мая 2014 г.

  • Акт считается действительным, если подписан (и заверен печатью) с каждой стороны, если другое не предусмотрено договором.
  • Акт может быть односторонним, т. е. подписан только Исполнителем, а Заказчику такой Акт подписывать не требуется. Но в этом случае в договоре, а именно в пункте о приеме выполненных работ (оказанных услуг) необходимо явно указать: «Акт считается подписанным, если Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Акта не предъявил Исполнителю претензии и (или) своё несогласие по работам (услугам), перечисленным в Акте. Претензия и (или) несогласие предоставляется Заказчиком в письменном виде по адресу Исполнителя.»

  Также в Акте можно указать условия:

  • Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством.
  • Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.
  • Оплата производится в соответствии с условиями счета № 1-0404-1 от 01 мая 2014 г.

  >Образец Акта выполненных работ / оказанных услуг

  Акт выполненных работ / оказанных услуг (образец)

  >Как составить акт выполненных услуг

  В каких случаях составляется акт об оказанных услугах

  Акт оказания услуг, бланк, образец которого вы сможете бесплатно скачать в конце статьи, свидетельствует о том, что на основе договора (в нашем случае — госконтракта) выполнены работы или оказано обслуживание в полном объеме и в указанные сроки. Такой бланк также носит название акт сдачи-приемки выполненных работ, образец 2019 года, актуальный на сегодняшний день, доступен для скачивания на нашем сайте.

  Основной целью составления документации, согласовывающей выполнение работ, услуг, является отражение количественных и качественных характеристик исполнения подрядчиком условий заключенного госконтракта. Образец формы акта выполненных работ по договору об оказании услуг подписывается как заказчиком, так и поставщиком и является завершающим этапом реализации государственного контракта. Один экземпляр остается в организации, исполняющей роль заказчика, другой передается исполнителю работ или услуг.

  Акт об оказании услуг, образец Word которого можно свободно скачать на нашем портале, составляется и в том случае, если заказчик отказывается принимать работы, а также когда услуга выполнена не в полном объеме или не оказана вовсе. В таких ситуациях в актуальном протоколе обязательно следует указать все обнаруженные нарушения, которые препятствуют приемке результатов госзаказчиком, и обозначить срок, в течение которого нужно их устранить.

  Документация может послужить заказчику существенным доказательством в судебных разбирательствах с исполнителем при наступлении спорных моментов по контракту, предметом которого являются нематериальные услуги, результат которых нельзя продемонстрировать, оценить или измерить. Примером таких закупок могут служить заказы на использование интеллектуальных, профессиональных знаний исполнителя с целью выполнения потребностей организации-заказчика. В данном случае акт свидетельствует о выполнении оказанных услуг, а также отражает полноту и сроки осуществления услуг.

  Документация о согласовании результатов является немаловажной и для организации-заказчика при составлении промежуточной и итоговой бухгалтерской отчетности об освоении выделенных бюджетных средств. Документ, подписанный обеими сторонами, является основанием для оплаты исполнителю и подтверждает целевое использование бюджетных ассигнований. Скачать бесплатно бланк акта об оказании услуг, актуальный для заказчиков и поставщиков, можно в конце статьи.

  Как оформлять

  Оформление документа допускается на фирменном бланке заказчика либо в стандартном формате на листе А4. Акт составляется в двух или более экземплярах для каждой из сторон госконтракта. Более двух экземпляров составляется в случае, если он передается в надзорные или контрольные органы заказчика, например в Федеральное казначейство, для оплаты. Соглашение подписывается обеими сторонами и закрепляется печатями в случае их использования организациями.

  В акте в обязательном порядке необходимо отразить следующие параметры:

  • предмет закупки;
  • цену контракта;
  • сроки выполнения работ или услуг.

  По общему правилу документ о согласовании итогов оказанных работ составляется поставщиком, так как именно он ответственен за результат и качество услуги.

  Далее можно скачать бесплатно бланк акта выполненных работ 2019 в Word и Excel-форматах.

  Для бухгалтерии отсутствие акта выполненных работ практически по любому договору – катастрофа. В то же, время юристам хорошо известно, что гражданское законодательство требует составлять акты в единичных случаях. Стоит ли разубеждать счетных работников в необходимости актов?

  В большинстве случаев акты не обязательны…

  Случаи, когда гражданское законодательство требует составить акт об исполнении договора можно пересчитать по пальцам. В основном это сделки, объектом которых является недвижимость. Так, акт необходимо оформить при передаче покупателю зданий, сооружений (п. 1 ст. 556 ГК РФ) или предприятия (п. 1 ст. 563 ГК РФ), а также при передаче этих объектов в аренду (п. 1 ст. 655 ГК РФ; ст. 659 ГК РФ). Из сделок, не связанных с передачей вещей, составлять акт или аналогичный документ требуется при приемке работ договору строительного подряда (п.4 ст. 753 ГК РФ). Не возбраняется изготовить такой акт и по «обычному» подрядному контракту (п. 2 ст. 720 ГК РФ), но это уже полностью на усмотрение сторон. В остальных случаях по умолчанию составлять какие-либо документы об исполнении обязательств не требуется.

  Именно поэтому коллеги по юридическому цеху искренне недоумевают, когда бухгалтерия в дополнение почти к любому договору требует обязательно оформить акт (передачи имущества, выполненных работ, оказанных услуг). Мол, без этого документа нет оснований для учета хозяйственной операции. Бухгалтеры особенно непреклонны, когда речь заходит об услугах (аудиторских, консультационных и т.п.).

  Причина такого поведения счетных работников кроется в правилах, которые действуют в бухучете и налогообложении. Если эти особенности без особой нужды игнорировать, это чревато весьма серьезными осложнениями для работы бухгалтерского подразделения, да и всей компании. В лучшем случае такой подход может закончиться дополнительно затраченным временем на споры с инспекцией.

  Проблема кроется в том, что финансисты и налоговики воспринимают акты в качестве первичных документов. Именно эта категория бумаг, является основанием для ведения бухучета (ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Вот почему счетных работников не устраивают договоры, а также счета, и счета-фактуры из которых и так можно получить достаточную информацию о совершенной сделке.

  «Случаи, когда гражданское законодательство требует составить акт об исполнении договора можно пересчитать по пальцам»

  Является ли акт первичным документом?

  Конечно, на самом деле акт можно признать первичным документом далеко не всегда. Если форма документа предусмотрена в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации (например, товарная накладная по форме № ТОРГ-12, которую применяют при передаче товара в торговых операциях; утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) применять нужно именно ее. И никакой другой документ (в том числе акт) ее не заменит. Именно благодаря тому, что для торговых операций предусмотрены унифицированные формы первичных документов, в большинстве случаев бухгалтерии оказывается достаточно накладной. Исключения могут быть, например, когда данные поставщика и покупателя по качеству и количеству товаров разойдутся. В этом случае нужно составить акт по форме № ТОРГ-2 (ТОРГ-3 для импортных товаров).

  Другое дело работы или услуги. Общих унифицированных форм для этих видов операций не предусмотрено. Существуют лишь отдельные формы для конкретных ситуаций. Например, при приемке строительных работ (напомним, что составлять акт в таком случае обязательно) нужно применять формы, предусмотренные постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 (Формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат и т.д.).

  А что делать, если выполнены работы или оказаны услуги, для которых не предусмотрено унифицированных форм? Ведь первичный документ надо составить и в этом случае. Тут Закон о бухучете обязывает компанию самостоятельно составить документ, реквизиты которого должны удовлетворять требованиям, о которых сказано в пункте 2 статьи 9 Закона о бухучете.

  ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ.»Первичные учетные документы, <…> должны содержать следующие обязательные реквизиты: а) наименование документа; б) дату составления документа; в) наименование организации, от имени которой составлен документ; г) содержание хозяйственной операции; д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; ж) личные подписи указанных лиц» (п. 2 ст. 9 Закона о бухучете).

  Именно акт выполненных работ и услуг, содержащий эти реквизиты и сыграет роль столь важного учетного документа. Впрочем, компания может дать документу и другое название. Кстати в Минфине и не настаивают, чтобы он именовался именно актом (письмо Минфина России 30.04.04 № 04-02-05/1/33).

  Но кроме чисто бухгалтерских резонов, в пользу составления актов есть еще один, и не менее существенный: налоговый.

  «Необязательные» акты и налог на прибыль

  По дате дата подписания акта приемки передачи имущества (работ услуг) в налоговом учете определяют дату признания доходов от безвозмездно полученного имущества (подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ), и материальных расходов на работы и услуги производственного характера (п.2 ст. 272 НК РФ).

  СПРАВКА. К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы. К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).

  Если не составить акт, возникнет неопределенность в том, на какую дату признавать доходы и расходы. А значит у налоговиков появится повод выдвинуть собственную (разумеется, не в пользу компании) версию и на ее основании доначислить пени и, возможно, штрафы за несвоевременное отражение в учете хозяйственных операций.

  «Если не составить акт, у бухгалтерии возникнет неопределенность в том, на какую дату признавать доходы и расходы»

  На наш взгляд, стоит соотнести трудозатраты на составление акта и на судебную тяжбу. Особенно если учесть, что такой вариант весьма вероятно будет сопряжен с необходимостью возврата из бюджета недоимки пени и санкций, которые налоговики не преминут списать в бесспорном порядке, пользуясь новой редакцией части первой Налогового кодекса, которая действует с 1 января 2007 года (в ред. Федерального закона от 22.07.06 № 137-ФЗ).

  Ежемесячные акты при аренде не нужны

  Устремления бухгалтерских работников непременно составить акт на работы или услуги не лишены оснований. Но у проблемы есть еще один аспект: надо ли составлять промежуточные акты по длящимся услугам? То есть когда исполнитель непрерывно оказывает услуги в течение нескольких отчетных периодов (месяцев, кварталов)? Классический пример – аренда помещений (чиновники считают, что для целей налогообложения аренда является услугой). Особенно бдительные бухгалтеры считают, что без таких актов у компании могут возникнуть проблемы с подтверждением расходов по найму помещений. Причина осторожности бухгалтеров заключается в том, что иногда чиновники позволяют себе давать весьма сомнительные разъяснения о том, что такие акты необходимы (письмо Минфина России от 07.06.06 № 03-03-04/1/505).

  Тут вы можете успокоить работников бухгалтерии. Аренным расходам компании ничего не угрожает и без ежемесячного оформления услуг. Сейчас чиновники, к счастью, отказались от позиции, которую мы упомянули выше. И считают что для учета расходов по аренде достаточно договора аренды, акта приема-передачи имущества, счетов и платежных поручений (письмо Минфина России от 09.11.06 № 03-03-04/1/742). С этой точкой зрения согласны и в налоговом ведомстве (письмо ФНС России от 05.09.05 № 02-1-07/81). И ожидать серьезных осложнений от того, что чиновники вновь изменят свою точку зрения не приходится. Ведь на самом деле аренда не является услугой ни в гражданском ни в налоговом праве. В ГК РФ договоры аренды и возмездного оказания услуг регулируются разными и не связанными друг с другом главами. А в налоговом кодексе термин аренда не подпадает под определение услуги для целей налогообложения п. 5 ст. 38 НК РФ): деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются

  в процессе ее осуществления. При аренде потребности арендатора удовлетворяются за счет пользования чужой вещью (материальным объектом), а не за счет деятельности арендодателя.

  Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

  Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

  Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

  Шаблон акта выполненных работ

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *